L’EVOLUCIÓ DE L’HABITATGE

“Creiem en els espais flexibles i la sostenibilitat. L’autèntica evolució de l’habitatge”

Un edifici d’alta eficiència energètica i baix consum. Dissenyat per reduir a l’màxim el consum energètic: increment en els gruixos de l’aïllament que milloren el comportament de l’edifici, climatització per aerotermia, ventilació mitjançant recuperador de calor, re-aprofitament de les aigües grises per a les cisternes dels WC i vidres de baixa emissivitat.

MEMÒRIA DE QUALITATS

La fonamentació es realitzarà mitjançant sabates aïllades i riostres de formigó armat.

Plantes soterrani amb murs pantalla de pilots i forjats de lloses armades.

L’estructura estarà formada per pilars de formigó armat i forjats de llosa massissa.

Sistema de façana ventilada amb peces de formigó arquitectònic a les façanes de Via Massagué i Raval de Dins.

Les façanes dels patis interiors amb sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior “SATE”, d’elevada eficiència energètica, combinat amb tancaments de finestres d’alumini amb doble vidre i cambra d’aire de baixa transmitància tèrmica.

Persianes motoritzades de lames d’alumini en tots els dormitoris de la façana principal i tancament amb gelosia de lames orientables en els dormitoris a pati interior.

L’edifici combinarà dos tipus de cobertes; una coberta inclinada i una altra plana-invertida per incorporar els elements de les instal·lacions tècniques necessàries per al seu funcionament i per a les terrasses exteriors.

Distribució interior dels habitatges amb envans tipus pladur.

Separació entre habitatges amb tancament de geroblok ceràmic trasdossat a dos cares mitjançant aïllament tèrmic amb plaques semirígides de llana mineral i placa de guix.

Separació entre habitatge i zones comuns amb tancament de geroblok amb trasdossat de pladur a una cara i aïllament acústic en el seu interior, garantint una bona eficiència energètica i acústica.

L’habitatge estarà pavimentada amb tarima flotant de parquet AC-5 en totes les seves estances excepte els banys i safareigs, a escollir entre les dues propostes presentades per la promotora.

Els banys s’enrajolaran en parets i terres amb gres porcelànic a escollir entre les dues propostes presentades per la promotora.

Les terrasses exteriors amb paviment de gres porcelànic antilliscant.

Les parets i sostres es lliuraran acabats amb pintura ecològica d’alta qualitat, amb baix contingut de compostos orgànics volàtils.

La cuina estarà equipada amb placa inducció, campana extractora i forn elèctric. Les portes dels mobles i els fogons de compostos minerals seran a escollir entre les dues combinacions presentades per la promotora.

El bany de dormitori principal estarà equipat amb moble de bany. Els sanitaris seran de color blanc. Les aixetes dels lavabos, lavabo i de la cuina seran tipus monocomandament. El bany principal i el bany central disposaran d’aixetes termostàtiques a la dutxa.

La fusteria interior d’armaris i portes serà de tauler de fusta lacat, amb portes corredisses o abatibles segons tipologia. Els armaris encastats s’entregaran revestits i l’interior amb prestatge i barra.

La porta d’accés a l’habitatge serà blindada i amb un sistema de seguretat amb tres punts d’ancoratge.

La instal·lació elèctrica de l’habitatge es realitzarà segons el reglament electrotècnic de baixa tensió.

Instal·lació de telecomunicacions amb caixa a l’entrada de tots els habitatges tipus PAU.Des d’aquesta caixa, partirà la instal·lació de presa de dades, telefonia i televisió cap a tots els dormitoris i l’estar menjador, segons la normativa vigent de telecomunicacions.

L’edifici disposarà d’un sistema d’estalvi d’aigua per la reutilització de les aigües grises per la descàrrega dels WC.

La climatització i producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant un sistema d’aerotèrmia. Hi haurà un sistema de climatització per calefacció i refrigeració d’alta eficiència energètica i reducció de consum i un sistema híbrid amb hidrokit per ACS.

L’habitatge disposarà d’un sistema de ventilació mecànica per la renovació de l’aire de l’interior dels habitatges amb un recuperador de calor que assegura la bona qualitat de l’aire.

Video-porter automàtic situat a l’entrada de la finca i monitor a l’interior de cada habitatge.

El tractament de l’aparcament és realitzarà de la següent manera:La porta d’accés a l’aparcament serà metàl·lica basculant o batent motoritzada per cèl·lula fotoelèctrica, disposa d’un sistema d’obertura per detecció de presència i comandament a distància.

Els trasters s’entregaran amb les parets interiors pintades, amb un punt de llum i un punt de connexió al corrent elèctric.

Les parets i el sostre de l’aparcament s’entregaran amb el formigó vist i acabat pintat.

El paviment s’entregarà de formigó fratassat i disposarà de la corresponent senyalització.

L’aparcament estarà dotat de les instal·lacions de ventilació i contraincendis segons la normativa vigent.

TRIA ELS ACABATS

PARQUET LAMINAT

AC5 bisellat acabat roure

Roure Ametlla.
Roure avellana.

GRES CERÀMIC

En paviment de parets i bany

Parets Brooklyng Pearl.
Paviment Madison Grafito.
Parets Madison Bone.
Paviment Madison Noce.

CUINA

Mobiliari SLIM

Slim White.
Slim Grey.

LOCALITZACIÓ

Oficina de vendes:
C/ Via Massague, 28
08202 Sabadell

Horar d’atenció:
Dilluns de 16h a 20h.
Dimarts a divendres de 10h a 14h
i de 16h a 20h.
Dissabte de 12h a 14h.
Tel. 93 459 61 97
M. 674 344 311

DESCÀRREGA DE DOCUMENTACIÓ

PLÀNOLS I MEMÒRIA DE QUALITATS

CONTACTE

Si voleu ampliar aquesta informació, no dubti en contactar amb nosaltres.

Estic d'acord amb la política de privacitat de dades